Traumaprotocol

Nier trauma

Niertrauma volwassenen

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:

Gradering Indeling*
       1 Contusie/ subcapsulair hematoom
       2 Non-expanding peri-renaal hematoom < 1 cm
       3 Oppervlakkig non-expanding parenchym letsel > 1 cm,
           geen extravasaat
       4 Diep parenchym letsel met extravasaat en/ of schade 
          arteria renalis (-tak) 
       5 Complete verbrijzeling van de nier/ complete afscheuring nierhilus

* Indeling naar McAninch en American Association for the Surgery of Trauma


expectatief

expectatief
expectatief

expectatief indien stabiel evt embolisatie

spoed reconstructie/ nefrectomie

Diagnostiek bijzonderheden:  

Steekwond in de flank:
- Anamnese en lichamelijk onderzoek
- Pols/ tensie controle

- Indien geen macroscopische hematurie 
  maar wel verdenking op niertrauma: sediment
- bloedafname
- Instabiel situatie:
 

- stabiele situatie + hematurie

 

Stomp trauma in de flank:
- Anamnese en lichamelijk onderzoek
- Pols/ tensie controle

altijd opname
- Flankhematomen?
 
 

- Hb, bloedgroep, Kreat
- Spoed OK + uroloog op OK
  One shot IVP op OK

 - CT
- (Echo abdomen + nieren)

 

 - Indien geen macroscopische hematurie 
  maar wel verdenking op niertrauma:
            sediment
- bloedafname

- Instabiel situatie:

- Hb, bloedgroep, Kreat
- Spoed OK + evt. uroloog

 

- One shot IVP op OK

 Beeldvorming

- stabiele situatie + macroscopische hematurie

- microscopische haematurie en hypotensie ( syst < 90)

bij macroscopische hematurie na trauma is een
CT scan geindiceerd
van nieren en urinewegen:
zowel een blanco, als een nefrogene fase (70 sec)
en een
late fase (10 min) om lekkage vanuit het verzamelsysteem
(en ureter niet te vergeten!) aan te kunnen tonen.

 

ruptuur linker nier
Behandeling bij expectatief beleid  

Macroscroscopische hematurie: 
Opname ter observatie
- bedrust
-     pols/ tensie controle
-    sediment controle

Microscopische hematurie:
Geen opname; thuis bedrust
-       sediment controle

Bedrust tot sediment schoon is
Afhankelijk van de radiologische bevindingen en van de
hematurie de frequentie van de controles bepalen
1 maal daags

evt overplaatsen voor engioembolisatie

overleg uroloog

Nabehandeling  

Indien na mobilisatie geen hematurie optreedt: naar huis

Controleschema p.k.

1 week poli urologie

 

Niertrauma kinderen

Gradering Indeling* Therapie

1 Contusie/ subcapsulair hematoom

2 Non-expanding peri-renaal hematoom < 1 cm

3 Oppervlakkig non-expanding parenchym letsel > 1 cm,geen extravasaat

4 Diep parenchym letsel met extravasaat en/ of schade arteria renalis (-tak) 

5 Complete verbrijzeling van de nier/ complete afscheuring nierhilus


* Indeling naar McAninch en American Association for the Surgery

expectatief

expectatief

expectatief

expectatief indien stabiel

spoed reconstructie/ nefrectomie

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting

Stomp trauma in de flank:
- Anamnese en lichamelijk onderzoek
- Pols/ tensie controle

- Indien geen macroscopische hematurie 
  maar wel verdenking op niertrauma:            sediment

Opname
- Flankhematomen?
 


- bloedafname

- Instabiel situatie:  macroscopische hematurie > 50 ery/hpf
  of
  multitrauma of deceleratieletsen

 


 
 - Spoed OK + uroloog

 

 

CT
 


Behandeling bij expectatief beleid  

 macroscopische haematurie

Opname + bedrust

Mobilisatie indien sediment < 50 ery/hpf

Nabehandeling enige tijd geen contactsporten en sterke inspanning

Indien na mobilisatie geen hematurie optreedt: naar huis

 Pols, RR meten

dagelijks sediment controle

 Microscopische haematurie

tijdelijk afzien van inspanningen en contactsportenwekelijkse sedimentcontrole

 

niet veel evidence over hoelang geen inspanning noch over nut sedimentcontrole
   
U bevindt zich hier: Home Stomp Buikletsel Nier trauma