Traumaprotocol

Stomp thoraxtrauma

contusio cordis
thoracale aortaruptuur
diafragmaruptuur
trachea/bronchusletsel
oesophagusletsel

Eerste Opvang: Uitvoering en toelichting:

Waarschuwen na melding CPA of bij binnenkomst patiënt

Cave: 

  • respiratoire problemen
  • cardiale problemen
  • circulatoire problemen
I.    Auscultatie ademhaling, auscultatie hart

II.   Saturatie, pols, tensie, ECG

III.  X Thorax 
             (let op: bloeding, pneumothorax, spannings- 
             pneumothorax, rib #, mediastinum, sternum)

IV.    Bloedafname

Na 1 uur herhalen
Bij verdenking op aortaletsel: CT angiografie
(chirurg overleg met radioloog)

art. bloedgas
Bloedgroep, Hb., Ht., leuco’s, CPK-Mb, Troponine INR
Contusio cordis  

Definitie: 

• Een patiënt met een thoraxtrauma bij een frontaal hoogenergetisch ongeval, een trap van een paard of een sportongeluk, waardoor in het myocard bloedingen en/ of oedeem ontstaat.
 

Inclusiecriteria stroomdiagram verdenking contusio cordis

 • Gordelhematoom
 • 1 ribfractuur met hematopneumothorax
 • 2-3 ribfracturen of multiple fracturen 1 rib
 • Hemato- en/of pneumothorax
 • Bronchus-trachea-oesophagus laceratie
 • Intrathoracaal vaatletsel 
 • Diafragmaruptuur
 • Sternumfractuur
 • Structureel cardiaal letsel: pericardletsel, klepletsel, wandruptuur, septumruptuur
 • Longcontusie , -laceratie
 

Stroomdiagram verdenking contusio cordis

image002

 
Acute traumatische ruptuur van de thoracale aorta  

Verdenking bij:

Anamnese
Hoog energetisch (thorax)trauma, meestal frontale botsing of val van grote hoogte.

Kliniek
er zijn geen specifieke symp¬tomen. Andere letsels overschaduwen het beeld.
NB: hypovolaemische shock is geen karakteristiek teken van een ruptuur van de thoracale aorta.

X-thorax
- aspecifieke tekenen van thoraxletsel, bijvoorbeeld  
multiple ribfracturen, haemato-pneumothorax, longcontusie.
- specifieke tekenen:
- verbreding bovenste mediastinum > ± 8 cm. (verloop in tijd!). Cave: nog zichtbare thymus;
- deviatie naar rechts van trachea en oesophagus
   (maagsonde bij 2e X-thorax!);
- verdringing linker hoofdbronchus naar caudaal;
- onscherpe aortaknop;
- extrapleuraal haematoom top linker thorax = apical cap;
- pleura haematoom;
- (spoortje) vocht linker thoraxhelft.NB Bij twijfel en indien toestand van de patiënt dat toelaat
X-thorax zittend.
Bij verdenking op TRTA altijd verdere diagnostiek.Specifieke diagnostiek

1. Catheter angiografie met gerichte opnames (de gouden  standaard)
2. Spiraal-computer-tomografie-angiografie
3. Trans-oesophagiale echografie (cardiologie)

 
Diafragmaruptuur  
Verdenking op diafragmaruptuur bij abnormale schaduw boven diafragma op X-thorax.
Zonodig X-thorax herhalen na inbrengen maagsonde.
Zonodig CT-scan.
Beeldvormende diagnostiek weinig betrouwbaar. Ruime indicatie voor laparotomie, evt. laparoscopie of thoracoscopie.
 
Trachea / Bronchusletsel  
 Verdenking op trachea of bronchusletsel bij aanwezig¬heid van:
- pneumomediastium;
- pneumothorax met persiste¬rend luchtlek na draina¬ge;
- pneumoperitoneum;
- subcutaan emfyseem van de hals;
- interstitieel emfyseem hals;
- spanningspneumothorax;
- haemoptoë.
Cave bijkomende letsels:
- oesophagus
- arteria carotis
- vena jugularis.
Diagnostiek:
- Consult longarts
- Endoscopie
- CT-scan.
 
Oesophagus letsel  
Verdenking op oesophagus letsel:
- Bij pneumo/haemato thorax links zonder ribfractuur;
- bij inwerkend geweld caudaal over het sternum of de regio
epigastrio;
- bij aanwezigheid van veel pijn of verschijnselen van shock
zonder uitwendige tekenen van een ernstig letsel;
- bij aanwezigheid pneumomediastinum;
- bij aanwezigheid van voedselpartikels in het vocht van de thoraxdrain.
Diagnostiek:
- Contrastfoto's (gastrografine),CT-scan + contrast
- Endoscopie.
Kinderen:
Bij kleine kinderen geen gastrografine gebruiken i.v.m. de hoge osmolariteit doch Omnipaque of gelijkwaardig middel met lagere osmolariteit, i.v.m. mogelijke aspiratie en de ernstige schade door hoog-osmolaire vloeistoffen.
 

 

Behandeling  

Indien spanningspneumothorax


 

Zuurstoftherapie

Spoedthoraxdrainage m.b.v. naaldpunctie,
2e intercostaalruimte midclaviculair 16 G naald.
In een latere fase definitieve thoraxdrainage op de SEH

• 100% zuurstof via non-rebreathing masker
• Bij patiënt bekend met COPD: 1 liter O2/ min. 
• Low energy trauma: 2 liter O2 min.

 Longcontusie, haemoptoe

 Longarts in consult

 

Indien harttamponade

 Pericardpunctie

 Indien haematothorax/ pneumothorax
> 1500 ml bloed 
    óf 200 ml bloedverlies per  uur   

 thoracotomie

ECG afwijkingen   zie stroomdiagram contusio cordis
Sternum #
CPK-Mb/ Troponine verhoging

 

Cardioloog in consult

Rib of sternumfractuur zie Rib- en sternumfracturen

Nabehandeling

Afhankelijk letsel

Controleschema p.k.
Afhankelijk letsel
Indien geen opname indicatie: 1 week

U bevindt zich hier: Home Romp & Nek Stomp thoraxtrauma