Traumaprotocol

Talus fractuur

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:

Meestal door val van grote hoogte
soms: als begeleidend letsel bij enkelfracturen

onderzoek: pijn + zwelling enkel

Xft.’s: 2 richtingen + in 20° endorotatie VA

N.B.:  door overprojectie zijn perifere osteochondraal fracturen
         vaak slecht te zien

Onderscheid : 
A    centrale Talusfracturen 

Talushals
Corpus Tali
B     perifere Talusfracturen:
1. osteo-chondraalfracturen talusrol
2. fractuur proc. lateralis tali
3. fractuur proc. post. tali
4. fractuur caput tali

overleg met Chirurg

in- en eversieletsels in bovenste sprong-gewricht 
- haemarthros
- pijn vooral bij passief bewegen

bij twijfel: CT-scan of MRI

talus4

talus1

talus2
fractuur proc. lateralis tali  (snowborders fracture)
Behandeling volwassenen  
Conservatief: A géén dislocatie
                      B klein intra-articulair fragment

Operatief: A dislocatie

                    meestal: schroefosteosynthese
 

N.B. bij ernstige verbrijzeling van de talus: overweeg prim. arthrodese BSG
 

                 B - gedisloceerd groot fragment: 
                       schroeffixatie
                    - gedisloceerd klein fragment:
                       verwijderen

onderbeengips/ 8 weken/ onbelast
onderbeengips/ 4 weken/ onbelast evt stijgbeugelbrace

talus3

Nabehandeling  
A     gips (na wondgenezing)
B     gips – groot fragment
               - klein fragment
CAVE:  ernstig letsel? => kans op:
            - avasculaire necrose van het corpus 
            - artrose BSG of OSG
Controleschema p.k.
1 week – 10 dagen
6 – 8 weken onderbeengips/ onbelast
6 – 8 weken onderbeengips/ onbelast  evt. stijgbeugelbrace
functioneel, snel belasten

instrueer patiënt hierover
 

of na wondgenezing

U bevindt zich hier: Home Onderste extremiteit Talus fractuur