Traumaprotocol

Mediale Collum fractuur

Diagnostiek bijzonderheden:  Uitvoering en toelichting

Meestal bij ouderen (t.g.v. val)

Soms bij jonge volwassenen (t.g.v. "High energy"- letsel)

Veel pijn in heup of knieregio Vaak kussen onder de knie


Bij pijn : 10 mg morfine i.m. als pijnstilling

decubituspreventie! 

- Xft. Bekken LAAG
- Xft. re en li Heup LANG ap 100% (ivm meting) + laterale opname
- Classificeer vgl. Garden

- Meestal geringe symptomen bij 
            Garden I. en II.
- Bij Garden III. en IV.: verkorting + 
            exorotatie en abductie van het been
- Beoordeel:- Fysiol. Leeftijd
                            - Coöperatie
                            - Hoe liep patiënt ?
                            - Artrose heupgewricht ?
                            - Andere pathologie 
                              gewricht  of bot ?

collum1
Uitvoering en toelichting
Altijd overleg met chirurg

infuus, bij ouderen catheter en decubitusprofylaxe

Bij OK uitstel langer dan 4 uur tromboseprofylaxe geven fraxi 0,3 mg 

antibioticaprofylaxe: volgens lokaal ziekenhuisprotocol
postop thromboseprofylaxe: volgens lokaal ziekenhuisprotocol

N.B. 50% heeft multiple traumata
        20% een femurschachtfractuur 
        aan dezelfde kant (Cave)

garden
Behandeling volwassenen  

Bijna altijd: Operatief

Er is bij ASA 1, 2 patiënten met een niet-gedislokeerde collum femoris fracturen geen plaats voor een conservatieve behandeling.

Tijd tot operatie:  Bij voorkeur de dag van opname of de volgende kalenderdag

A. Garden I en II (of lichte valgus)

collum3

 

 

 

Bij hogere biologische leeftijd of comorbiditeit:

Heupathroplastiek. Kop-hals prothese,
bij arthrose of actieve patienten met langere levensverwachting
Totale heuparthroplastiek

 

collum1

gecanuleerde schroeven

indien geen goede reductie bereikt kan worden dan prothese

 

 

 

 

 

 

collu2_1_1kophals

Kophalsprothese

U bevindt zich hier: Home Onderste extremiteit Mediale Collumfractuur