Traumaprotocol

Eminentia fractuur

 

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting

Geforceerde flexie of hyperextensie in de knie 
Onderzoek: Pijn, zwelling (haemarthros)
Xft.: 2 richtingen + poort opname

Meestal: jonge adolescenten

± kruisbandletsel

Bij twijfel: CT scan na overleg
eminentia

Behandeling  
Conservatief: 
- géén dislocatie
- geringe dislocatie, 
repositie door strekken knie
(controle Xft.)

Operatief: 
- dislocatie 
blijft bestaan na repositie

Altijd overleg met dienstdoende Chirurg
Lang (circ.) gips 4 – 5 weken
eerst 1 week dorsale spalk
(probeer knie zoveel mogelijk te strekken)
 

- Zuggurtung òf 
- schroefosteosynthese

Nabehandeling:  
lange gipsspalk dorsaal
erna: circulair gips
vervolgens: Fysiotherapie
idem: na operatie

Controleschema p.k.

± 1-2 weken

± 1 week
4-5 weken:
mobiliserende oefeningen 
(bescherm met Brace)
spierversterking 
 
 

géén Xft.

U bevindt zich hier: Home Onderste extremiteit Eminentia fractuur