Traumaprotocol

Welkom

Het traumaprotocol is nu ook verkrijgbaar als app

2f42c540-51ab-11eb-8f7d-0003ffbb5e34  dd06bae4-6080-11eb-8f7d-00155dc3fec1 op Google Play Store  en Apple App Store

Het tuchtcollege kent geen verschil tussen richtlijnen en protocollen.

Voor de inhoud van deze richtlijnen betekent dit dat we ervan uitgaan dat ze worden gehanteerd door redelijk bekwame artsen, en dat derhalve, mede uit een oogpunt van praktische hanteerbaarheid, niet alle gegevens worden vermeld die aan de betrokken artsen op grond van hun medische kennis en ervaring bekend behoren te zijn.

Aangezien het overleg met de supervisor afhangt van de individuele ervaring van de arts-assistenten wordt dit bij de meeste richtlijnen niet verder besproken. Hoewel er lokale verschillen zijn tussen de verschilllende ziekenhuizen zetten wij ons in, om het beleid zoveel mogelijk te synchroniseren.

Afhankelijk van wetenschappelijke ontwikkelingen, veranderende meningen en economisch maatschappelijke omstandigheden zullen deze richtlijnen periodiek geëvalueerd worden en op basis daarvan worden bijgesteld of zelfs herzien.

 

traumachirurgen Heelkunde Friesland

versie 2.1

Maart 2008

gewijzigd in juni 2005: epifysefracturen, brandwonden, patellaluxatie, database rontgenfoto's elleboog
gewijzigd november 2005: remodellering bij kinderfracturen en enkele links naar deze pagina
gewijzigd december 2005: teenfracturen (hallux) en schouderluxatie
gewijzigd januari 2007: enkelfracturen en aangezichtsfracturen
gewijzigd juni 2007: naviculare fracturen
gewijzigd maart 2008 clavicula, cuboid, calcaneus, duim en pols, mallet, med collum, meniscus, metacarpale,
gewijzigd maart 2009: proximale femurfracturen
gewijzigd april 2009: claviculafracturen
gewijzigd juni 2009: tromboseprofylaxe
gewijzigd dec 2009: bekkenfracturen (Sam Sling)
gewijzigd sept 2010: vingerfracturen, radiuskopfracturen.
vernieuwde Site zomer 2011
gewijzigd sept 2011: Schedel-Hersenletsel
toegevoegd oktober 2011: protocol kindermishandeling en handletselkaart
gewijzigd jan 2012± achillespeesruptuur
gewijzigd maart 2012: radiuskopfracturen
gewijzigd april 2012: onderarmfracturen bij kinderen
toegevoegd mei 2012: link naar adderbeetprotocol (overige)  link naar kinderformularium (letsels bij kinderen)
gewijzigd december 2012: pols en onderarmfractuur bij kinderen
toegevoegd: december 2012:triquetrumfracuur
gewijzigd december 2012: Onderkoeling, verdrinking
gewijzigd januari 2013: Brandwonden
gewijzigd januari 2013: Opvang multitrauma, wondbehandeling
gewijzigd januari 2013: Milt letsel
gewijzigd januari 2013: Tetanusprofylaxe
gewijzigd januari 2013: aangezichtsfracturen aangevuld met dentoalveolair letsel, zygoma en onderkaakfractuur
toegevoegd januari 2013: kinderfracturen algemeen, neusfractuur,middengezichtsfractuur, sinus frontalis fractuur
gewijzigd januari 2013: stomp thoraxtrauma
toegevoegd maart 2013: Rotatorcuff letsels
gewijzigd december 2013: distale humerusfractuur
gewijzigd december 2013: radiuskopfractuur
gewijzigd maart 2014: Bekkenfracturen (avulsiefracturen)
gewijzigd maart 2015: cervikale wervelkolom.
gewijzigd maart 2015: hoge druk injectieletsel van de hand (met dank aan FEBA)
gewijzigd juli 2015: Mallet vinger
gewijzigd februari 2016: brandwonden (overplaatsingsformulier)
gewijzigd februari 2016: Naviculare fractuur
gewijzigd januari 2017 stomp buiktrauma/niertrauma
gewijzigd september 2017 AC luxatie
gewijzigd maart 2018: polsfractuur, radiuskopfractuur, antebrachifractuur,Mallet,Bennet,wervel,bekken,heupluxatie
gewijzigd januari 2019 elleboogluxatie, polsfractuur, achillespeesruptuur, enkelfractuur, onderbeenfractuur
nieuw februari 2019 Letsels CWK bij kinderen
gewijzigd maart 2019 basis metatarsale V fracturen, achillespeesruptuur
gewijzigd juli 2019 femurschachtfractuur bij kinderen, proximale humerusfractuur bij kinderen
gewijzigd juni2020 onderbeenfracturen (kinderen)
gewijzigd juni2020 pols en onderarmfracturen bij kinderen
gewijzigd juni2020 metacarpale 2-5 fracturen
gewijzigd juni2020 distale humerusfracturen bij kinderen
gewijzigd juni2020 vinger fracturen
gewijzigd juni2020 Metacarpale I fractuur
gewijzigd december 2020 distale humerusfractuur, humerusschachtfractuur en olecranon vervangen door proximale ulna ( +coronoid)
gewijzigd februari 2021 radiuskopfractuur
gewijzigd licht schedelhersenletsel bij kinderen

 

 

U bevindt zich hier: Home Onderste extremiteit