Traumaprotocol

Radiuskop luxatie

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:

 

 

 

synoniemen: "pulled elbow' ,  "zondagsarmpje"

Het ligamentum annulare radii schuift voor een deel over de radiuskop door plotselinge trek in de lengterichting van de gestrekte arm

 

Anamnese:
 

  • Typisch “opgetrokken aan de arm”
  • meestal kinderen van 2 – 6 jaar
Onderzoek:
gebruikt aangedane arm niet
andere letsels uitsluiten (schouder - humerus)
 

radiuskoplux1
 
- Alleen als er twijfel is aan andere letsels Xft.’s maken

Behandeling:  
Repositie
supineren + axiale druk naar elleboog
 
Hierna moet de pijn snel verdwenen zijn
Geen verdere behandeling
 
Geen pijnstilling nodig

radiuskoplux3

Overleg Chirurg

Bij persisterende pijn ná repositie eventueel Xft. (fractuur uitsluiten)
Ouders ongevalmechanisme uitleggen

Nabehandeling  
Geen
Controleschema p.k.
Geen revisie
Ouders instrueren met kind terug te komen op S.E.H., indien het kind na 3 dagen de arm nog steeds niet gebruikt
Dan altijd overleg Chirurg
U bevindt zich hier: Home Letsel bij kinderen Radiuskopluxatie