Traumaprotocol

Letsels cervikale wervelkolom bij kinderen

Diagnostiek Bijzonderheden

Er zijn weinig studies die de accuratesse van de NEXUS criteria hebben getest bij kinderen,
echter bij gebrek aan een betere klinische beslisregel kunnen de NEXUS criteria als leidraad
worden gebruikt om te bepalen of er beeldvorming vervaardigd moet worden van de CWK
bij kinderen. 

Het routinematige toepassen van de NEXUS criteria is niet gewenst. Met name
bij kinderen onder de 8 jaar oud is de betrouwbaarheid niet voldoende bewezen.

NEXUS criteria
Geen pijn in de middenlijn cervicaal
Geen focale neurologische uitval
Normale alertheid

Geen intoxicatie

Geen pijnlijk afleidend letsel

Röntgenonderzoek

 

 

Indien er een indicatie bestaat voor het vervaardigen van beeldvorming van de CWK dient in
eerste instantie conventionele beeldvorming te worden vervaardigd van de CWK in 3
richtingen; lateraal, AP, en odontoid-opname.

Bij kinderen onder de leeftijd van 8 jaar is de
odontoid opname erg uitdagend en is de meerwaarde van deze opname beperkt, derhalve
kan de odontoid opname bij kinderen onder de 8 jaar oud achterwege worden gelaten.

volledige tekst van de sectie kinderradiologie 2018

 

 

CBO richtlijn acute traumatische wervelletsels

hoog risico ongevalsmechanisme:
val van > 1 meter of 5 traptreden
axiale belasting op het hoofd (duik zwaar voorwerp)
autoongeval>100 km/u of over de kop of uit auto geslingerd
fietsongeval
aanrijding met camper, bus of vrachtwagen
aanrijding door voertuig met hoge snelheid

 

 

 

 

 

 

 

In heel uitzonderlijk gevallen zoals een hemodynamisch instabiele patiënt, een geïntubeerde
patiënt, een patiënt met een Glascow Coma Scale (GCS) <13, of bij patiënten waar al een
indicatie bestaat voor een total body CT kan van het protocol worden afgeweken bij kinderen
en direct een CT van de CWK worden vervaardigd (zonder contrast).

Een MRI van de CWK kan worden vervaardigd bij persisterende neurologische klachten

 

 

Met name bij kinderen komen ook neurologisch afwijkingen voor zonder fracturen van de wervelkolom:

SCIWORA  spinal cord injury without radiografic abnormality

Immobilisatie:

Bij jonge kinderen zal wanneer zij plat op een wervelplank liggen, vanwege hun relatief grote hoofd een naar voren verplaatsing van de cervikale wervelkolom geven. Daarom moet bij jonge kinderen een verhiging van bijvoorbeeld een opgevouwen deken onder de romp geplaatst worden

 

 

Consulten

 

  • Radioloog
  • Kinderarts
  • Neuroloog

 

 

 

 

bij sensibele of motorische stoornissen

Behandeling nekletsels  
Distorsie
• Luxatie

• fractuur

Neuroloog niet in consult, tenzij er sensibele en/ of motorische stoornissen
of plexus uitval is.

Lichte distorsie: expectatief
Ernstige distorsie (veel pijn):
zachte halskraag

• Neuroloog in consult wervelimmobilisatie
overplaatsing centrum met anesthesist

• neuroloog in consult
behandeling afhankelijk type fractuur

 

 immobilisatie van de nek niet nodig indien:

Geen afwijkingen gevonden na rontgenonderzoek                
De patient:
wakker en alert is
geen tekenen vertoont van intoxicatie
geen bewustzijnsstoornissen heeft.
geen neurologische afwijkingen heeft
geen midline nekpijn heeft
geen afwijkingen of pijn bij palpatie in de nek geeft
geen pijn in en andere regio heeft
hoofd en nek in alle richtingen kan bewegen zonder pijn.
24292573

 

 Dens fractuur


89948248

 

type II dens fracture. Lateral radiograph shows a fracture through the base of the odontoid process (dens) with the dens and C1 posterior to C2 (arrow indicates fractured base of dens)." Figure on right (c) 1999 David Klemm;

 

Fractures of the dens are commonly classified according to a scheme proposed by Anderson and D'Alonzo into types I, II, and III. Type II fractures are the most common, and consist of a fracture through the base of the dens, at its junction with the C2 body. Type II fractures have a very high incidence of nonunion if not surgically fused. If the fracture extends through the upper body of C2, it is classified as type III. Type III fractures usually heal completely with external immobilization. The type I fracture is an avulsion fracture of the tip of the dens. This is an extremely rare injury."

 

 

Jefferson fracture

Jefferson fracture. Anteroposterior tomogram at the craniocervical junction demonstrates lateral mass of C1 (arrows) lying lateral to the lateral masses of C2 (arrowheads) on both the left and right sides as a result of spread of the ring of C1. Figure on right (c) 1999 David Klemm

Jefferson fracture

Jefferson fracture. Computed tomographic image through ring of C1 shows the anterior arch fracture (small arrow). Another small fragment (curved arrow) is shown lateral to the dens. The posterior arch fracture (arrowhead) on the right is not clearly demonstrated on this cut. Figure on right (c) 1999 David Klemm

Combinatie van Dens en Jefferson fractuur


 

Hangman's fracture

 

Hangman's fracture. Lateral radiograph reveals markedly increased prevertebral swelling (two short arrows) associated with the fracture at the posterior aspect of C2 pedicles (medium arrow). Displacement is obvious by following the posterior spinal line (long arrow).Figure on right (c) 1999 David Klemm

 

Flexie teardrop fractuur van de cervicale wervelkolom

  • ernstig letsel veroorzaakt door combinatie van flexie en compresie van de CWK, vaak na duik in ondiep water.
  • vaak gepard gaande met anterior cord syndroom of quadriplegie.
  • instabiele fractuur met letsel posterieure ligamenten

teardrop1 

  

 

U bevindt zich hier: Home Letsel bij kinderen Letsels CWK bij kinderen