Traumaprotocol

Distale Humerusfractuur

zie remoddeling bij kinderfracturen

zie epifysefracturen

zie database elleboogfoto's

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting

Vaak val op de gestrekte arm
Let op eventueel begeleidend vaat- of zenuwletsel

Symptomen: gezwollen, pijnlijke elleboog

Xft.: 2 richtingen
       - let op: “fat-pad” teken = haemarthros
       - zonodig:    Xft. andere zijde ter vergelijking
                        of oblique opname

fractuur soms niet op foto te zien (epiphysiolyse);
beoordeel kliniek en positie van groeikernen

fractuur niet duidelijk:

vergelijkende opname andere arm
of MRI
of oblique opname

groei3
Röntgenologisch zichtbaar worden van botkernen van de kinderelleboog:
1 = capitulum humeri, binnen het 1e levensjaar
2 = radiuskop, 3 – 5 jaar
3 = mediale epicondyl, 6e jaar
4 = trochlea, 7 – 9 jaar
5 = laterale epicondyl, 11 – 14 jaar
6 = olecranonkernen, 8e jaar

B9780443068768100073_gr14.jpg

Gartland Wilkens classificatie: 

I:     geen dislocatie
IIA:  greenstick met anterior angulatie
IIB:  greenstick met anterior angulatie en rotatie
III:   volledige dislocatie

Behandeling:  
1. Supra Condylaire fracturen  

Conservatief:

niet gedisloceerde fracturen (Gartland Wilkens type I):
conservatief met bovenarmsgips 3 a 4 weken.

licht naar dorsaal geanguleerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-Wilkins type-2A) :
met eenvoudige en eenmalige repositie door hyperflexie en
geef vervolgens bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken. 

 
 

Operatief:

 
Gedisloceerde en geroteerde fracturen (Gartland-Wilkins type-2B en 3):
repositie (gesloten , soms open) en gekruisde K-draad osteosynthese,
gevolgd door 3 tot 4 weken gips.

controle gipskamer 7-10 dg met foto

       Cave: vaatletsel  >>   Volkmann’se contractuur 
                Compartimentsyndroom
                Zenuwletsel

supra6

 

supra5

supracond2

 

 

2. Laterale Condyl fracturen  

Conservatief: 
       < 2 mm dislocatie : gips
             Controleer 7 tot 10 dagen na het trauma omdat secundaire dislocatie kan optreden.

Operatief: 
        > 2mm dislocatie
        open repositie ,  met open repositie en stabilisatie bij voorkeur met 1 of 2
compressieschroeven, buiten de groeischijf geplaatst. Gebruik twee K-draden als fixatie
met schroeven technisch niet goed lukt. Doe een osteosynthese in anatomische stand.
Vermijdt excessieve exploratie en weke delen schade
(in verband met vascularisatie van de laterale condyl)

        erna gips ged. 3 weken,
        na ± 6 weken K-draden uit

N.B. Dit is een beruchte fractuur!!
- groeistoornissen (Salter IV) 
- pseudarthrose
- avasculaire necrose

 

 

latcondyl1

latcondyl2
pseudarthrose gevolg van conservatieve behandeling van gedisloceerde fractuur
3. Mediale Condylfracturen  

ook Salter IV fractuur/  zeldzaam
      Cave: groeistoornis

Conservatief: 
       niet gedisloceerde fracturen, gips ged. 3 weken

Operatief: 
> 2 mm dislocatie; open repositie + K-draad fixatie
             zelfde als 2 (lat. condylfracturen)
 

N.B. Salter IV fractuur (groeistoornissen mogelijk!)

Instrueer ouders dat eventueel groeistoornissen kunnen optreden

medcondyl3
4. Mediale Epicondylfracturen  

vaak samen met elleboogsluxatie, soms andere fracturen erbij of zenuwletsel

Dislocatie is vrijwel altijd groter dan het lijkt.
Door tractie van pees m flexor carpi ulnaris kan die ook later nog toenemen.
Lage drempel voor operatieve behandeling.

Conservatief:
weinig dislocatie gips in 90° flexie in de elleboog en pronatie 
onderarm

Operatief:

als er een mediale collaterale instabiliteit is, het fragment intra-articulair
is ingeklemd en bij meer dan 5 mm dislocatie.

 

Fixeer in dat geval het botfragment met een compressie schroef die buiten
de groeischijf geplaatst wordt of, met een K-draad of twee gekruiste K-draden.

 

medcondyl1  medcondyl2

                                     epicondyl ligt in gewricht

24947040 24947041 

24956327

5. Capitulum radii fractuur

 

capit1

 

capit3

 

Behandeling: open repositie en fixatie met schroeven of resorbeerbare pinnen

Nabehandeling  
Gipsspalk:
        -     meestal
- ook na operatieve ingreep

Controleschema p.k.
gipscontrole
± 1 week

lange bovenarm gipsspalk in 90° flexie in de elleboog 
(soms in pronatie)

evt. circulair gips

U bevindt zich hier: Home Letsel bij kinderen Distale Humerusfractuur