Traumaprotocol

Distale Humerusfractuur

zie remoddeling bij kinderfracturen

zie epifysefracturen

zie database elleboogfoto's

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting

Vaak val op de gestrekte arm
Let op eventueel begeleidend vaat- of zenuwletsel

Symptomen: gezwollen, pijnlijke elleboog

Xft.: 2 richtingen
       - let op: “fat-pad” teken = haemarthros
       - zonodig:    Xft. andere zijde ter vergelijking
                        of oblique opname

fractuur soms niet op foto te zien (epiphysiolyse);
beoordeel kliniek en positie van groeikernen

fractuur niet duidelijk:

vergelijkende opname andere arm
of MRI
of oblique opname

groei3
Röntgenologisch zichtbaar worden van botkernen van de kinderelleboog:
1 = capitulum humeri, binnen het 1e levensjaar
2 = radiuskop, 3 – 5 jaar
3 = mediale epicondyl, 6e jaar
4 = trochlea, 7 – 9 jaar
5 = laterale epicondyl, 11 – 14 jaar
6 = olecranonkernen, 8e jaar

Behandeling:  
1. Supra Condylaire fracturen  

vnl. extensietype (? < 10 jaar)
Conservatief: 
• weinig dislocatie?    gipsspalk, 3 weken
• instabiel?:             OK óf prox. ulna tractie, 
                             2 weken + gips, 2-3 weken
 
 

Operatief: 
• véél dislocatie of instabiel? (percutane) K-draad fixatie + erna
  3 weken gips; na 3 weken K-draden uit (type 2 en 3)
•  flexie type : zeldzaam, behandeling ± hetzelfde

       Cave: vaatletsel  >>   Volkmann’se contractuur 
                Compartimentsyndroom
                Zenuwletsel

supra6

 

supra5

supracond2

Aanbevelingen uit de richtlijn

Supracondylaire humerus fracturen

 • Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de groeischijven.
 • Behandel de niet-gedisloceerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-Wilkins type-1) met bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken.

 

 • Behandel de licht naar dorsaal geanguleerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-Wilkins type-2A)
  • met eenvoudige en eenmalige repositie door hyperflexie en geef vervolgens bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken.

 

 • Reponeer de gedisloceerde en geroteerde supracondylaire humerusfractuur van het Gartland-Wilkins type 2B en type 3 op de operatiekamer (open of gesloten).

 

 • Fixeer de Gartland-Wilkins type 2b en 3-fractuur met twee percutaan ingebrachte K-draden.
  • Fixatiemethode is bij voorkeur gekruiste K-draden of als alternatief twee vanaf lateraal ingebrachte K-draden. Geef vervolgens 3 à 4 weken bovenarmgips.

 

 • Doe een open repositie na falen van maximaal 2 pogingen tot gesloten repositie op de operatiekamer.
 • Gebruik een dwarse incisie in de elleboogsplooi als open repositie van de fractuur noodzakelijk is.
 • Controleer de neurovasculaire toestand van de arm op zorgvuldige wijze preoperatief en postoperatief bij gedisloceerde supracondylaire humerusfracturen.

 

 • Overweeg schade aan de n. ulnaris met name bij een mediaal geplaatste K-draad als er postoperatief uitval van de n. ulnaris is
  • en overleg direct met een specialist met ervaring met het behandelen van zenuwletsels.
   • Die zal met u moeten beslissen of, en zo ja door wie, exploratie van de n. ulnaris zal volgen.

 

 

 • Vervolg kinderen met traumatische neuropraxie van (één van) de drie elleboogzenuwen goed, waarbij herstel binnen 3 maanden verwacht mag worden.
  • Geef (kinder)fysiotherapie en overweeg een consult door de (kinder)neuroloog.

 

 

 • Ga over tot vaatchirurgische analyse en eventuele exploratie van de arteria brachialis als postoperatief de hand polsloos en wit is.
  • Wacht af als de hand polsloos is, maar wel roze met intacte capillary refill. Controleer gedurende 24 uur regelmatig.

 

 

 • Controleer 7 à 10 dagen na de fixatie met K-draden de stand van de fractuur in gips en van de K-draden met een röntgenfoto,
  • zodat eventuele revisie van de osteosynthese nog kan plaatsvinden.

 

 • Verwijder K-draden en gips 3 tot 4 weken na de operatie, dit kan poliklinisch.
 • Overweeg fysiotherapie als 2 weken na het verwijderen van het gips de flexie en extensie van de elleboog niet op gang komen.

 

 • Reken niet op remodellering bij standsafwijkingen van de elleboog na de primaire behandeling.
  • Overweeg bij ernstige standsafwijkingen (bijvoorbeeld van >30 graden) een correctie-osteotomie.

 

2. Laterale Condyl fracturen  

Conservatief: 
       < 2 mm dislocatie : gips
             Cave: secundaire dislocatie

Operatief: 
        > 2mm dislocatie
        open repositie + K-draadfixatie, 
        erna gips ged. 3 weken,
        na ± 6 weken K-draden uit

N.B. Dit is een beruchte fractuur!!
- groeistoornissen (Salter IV) 
- pseudarthrose
- avasculaire necrose

latcondyl1

latcondyl2
pseudarthrose gevolg van conservatieve behandeling van gedisloceerde fractuur
3. Mediale Condylfracturen  

ook Salter IV fractuur/  zeldzaam
      Cave: groeistoornis

Conservatief: 
       niet gedisloceerde fracturen, gips ged. 3 weken

Operatief: 
> 2 mm dislocatie; open repositie + K-draad fixatie
             zelfde als 2 (lat. condylfracturen)
 
 

N.B. Salter IV fractuur (groeistoornissen mogelijk!)

Instrueer ouders dat eventueel groeistoornissen kunnen optreden

medcondyl3
4. Mediale Epicondylfracturen  

vaak samen met elleboogsluxatie, soms andere fracturen erbij of zenuwletsel

Dislocatie is vrijwel altijd groter dan het lijkt.
Door tractie van pees m flexor carpi ulnaris kan die ook later nog toenemen.
Lage drempel voor operatieve behandeling.

Conservatief:
weinig dislocatie gips in 90° flexie in de elleboog en pronatie 
onderarm

Operatief:
        veel dislocatie
        open reductie + fixatie ( schroef of K-draad)
        na 6 weken K-draden uit

medcondyl1  medcondyl2

                                     epicondyl ligt in gewricht

24947040 24947041 

24956327

5. Capitulum radii fractuur

 

capit1

 

capit3

 

Behandeling: open repositie en fixatie met schroeven of resorbeerbare pinnen

Nabehandeling  
Gipsspalk:
        -     meestal
- ook na operatieve ingreep

Controleschema p.k.
gipscontrole
± 1 week

lange bovenarm gipsspalk in 90° flexie in de elleboog 
(soms in pronatie)

evt. circulair gips

U bevindt zich hier: Home Letsel bij kinderen Distale Humerusfractuur