Traumaprotocol

Onderkoeling en Verdrinking

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:

 A. Onderkoeling: Lichaamstemperatuur
Onder hypothermie wordt verstaan een centrale of kern temperatuur van kleiner dan 35° C. De perifere temperatuur is meestal 2-4 ° C lager dan de centrale temperatuur. Dit verschil kan echter veel groter worden door exogene factoren

• 35- 33 ° C   milde hypothermie
• 33 - 28° C   matig ernstige hypothermie
• <28° C        ernstige hypothermie


B. Verdrinking:

           - Adem- en circulatiestilstand
           - Extreme hypoxie en acidose 
                     (= wijde pupillen)

Opvang

Indien patiënt geaccepteerd kan worden, zorg voor een warme ontvangst:

 • Temperatuur patiëntkamer dient verhoogd te worden: 24 °C
 • Plaats warm water matras en zet deze aan (instelling 40 °C)
 • Meet de centrale temperatuur

thms

Voorkom verder warmte verlies bij een hypothermie patiënt:

 • Verwijder koude of natte kleding

Overleg met chirurg 

bij hart of ademstilstand:
Reanimatieteam alarm.

herald
Oorzaken van accidentele hypothermie 

Toegenomen warmteverlies

Klimaatomstandigheden

Huid afwijkingen

 • Brandwonden
 • Dermatitis
 • Psoriasis

Vasodilatatie

 • Alcohol
 • Drugs (phenothiazines)

Iatrogeneen

 • Heat stroke behandeling
 • Koude omgeving (operatiekamer) in combinatie met vasodilatatie door algehele en/of locoregionale anesthesie

Afgenomen warmte productie      Endocriene stoornissen

 • Hypopituitarisme
 • Hypothyroidie
 • Hypoadrenalisme

Afgenomen metabolisme door algehele anesthesie

   Tekort aan brandstof

 • Hypoglycemie
 • Anorexia nervosa
 • Malnutritie
 • Extreme inspanning

Neuromusculaire inefficiëntie

 • Extremen in leeftijd
 • Inactiviteit
Verminderd vermogen tot rillen 

Inadequate thermoregulatie

Perifere dysfunctie

 •  Neuropathie
 •  Dwarslaesie
 • Diabetes
 • Locorégionale anesthesie

Centrale dysfunctie

 • CNS bloeding/ trauma
 • CVA
 • Drugs
  • Sedativa
  • Alcohol
  • Tricyclic antidepressiva
  • Morfinimimetica
  • Anesthetica
 • Neoplasie
 • Ziekte van Parkinson
 • Anorexia nervosa

 

Overige aandoeningen

 • Sepsis
 • Pancreatitis
 • Carcinomatosis
 • Uremie
 • Giant cell arteritis
 • Sarcoidose
 • Psychiatrische stoornissen
 • Ziekte van Alzheimer

 

Centrale Temp(° C)

Uitwendig zichtbaar

Neurologisch (onderzoek)

Andere kenmerken

MILD (33- 35 ° C )

38
36
34
33

 
Rillen begint
Maximaal rillen
Afname rillen

 
Praten met moeite
Toenemende verwardheid
Stupor

 
Afname Bloeddruk;
Respiratoire alkalose
Koude diurese

MATIG ERNSTIG (28- 33 ° C )

32

30
28

Rillen praktisch verdwenen
Begin spier rigiditeit

Extreme spier rigiditeit

Pupillen gedilateerd

Diepe peesreflexen afwezig
Geen spontane beweging

Aritmieën; J-golf ECG
Ernstige hypoventilatie
VF mogelijk
Shock; harttonen onhoorbaar

ERNSTIG (< 28 ° C )

26
24
22
20
18


Patiënt lijkt dood
Isoelectrisch EEG
Isoelectrisch EEG

Groot risico op VF; minimale cardiale activiteit


Asystolie
Asystolie

Behandeling
A. Temperatuur : 
         

Opwarm strategieën

 • Kies voor de minst invasieve methoden van opwarmen indien effectief, bij onvoldoende effect strategie aanpassen.
 • Kies voor de methoden waarvan u de techniek beheerst.

Passieve opwarming

 • Verhoog de ruimte temperatuur (24 ° C)
 • Patiënt goed isoleren met dekens
 • Patiënt laten rillen
 • Warme dranken geven
 • Dien de patiënt zuurstof toe, bij voorkeur bevochtigd en verwarmd
Actieve externe opwarming
 • Verhoog de ruimte temperatuur (24 ° C)
 • Plaats een warmwater matras onder de patiënt (instelling 40 ° C)
 • Maak gebruik van een warme lucht circulatie deken (instelling maximale warmte): warm-air® of Bear hugger® of van een warmtehemel (Aragona®) boven de patiënt
 • Gebruik een warmtehemel bij verrichtingen aan de patiënt (lijnen prikken)
 • NB: plaats de warmtetoediening centraal: ter hoogte van de thorax en abdomen van patiënt
 • Alle infuusvloeistof verwarmd toedienen via infuusverwarmer
 • Bij beademing gebruik maken van actieve bevochtiging en verwarming beademingslucht
 • Gebruik oesophagusverwarmer (van OK of SEH)

Actieve interne opwarming

 • Cardio Pulmonale Bypass (hart-longmachine) op de operatiekamer bij patiënten met circulatiestilstand
 • Niet in aanmerking komen patiënten met- temperatuur > 33 ° C

                                                                       - ernstig neurotrauma

                                                                       - ernstig multitrauma

                                                                       - temperatuur < 13,7 ° C

 • Veno-veneuze opwarming (CVVH apparatuur + infuusverwarmer) Ultrafiltratie-modus, bloedflow 200 ml/ minuut, geen volume onttrekken. Gebruik maken van citraat antistolling.
 • Hemodialyse apparatuur
 • Lavage maag (met lavagesonde met trechter zoals bij maagspoelen bij intoxicatie) met warm water van 41-42 ° C (kraan + thermometer)
B. Reanimatie

A en B : - blijf resusciteren totdat lichaamtemperatuur van >35  is.

 

Verdere behandeling

 

Intubatie en beademing

Streef naar een langzame correctie van de pH naar 7,40 via beademing en ruime vulling. In principe geen natriumbicarbonaat toedienen bij hypothermie.

Infuus

Cristalloïde en eventueel Colloïde oplossingen. (géén glucose oplossingen, géén grote hoeveelheden Ringers lactaat/ Hartman lactaat oplossing). Door vasodilatatie bij opwarmen zal patiënt ruime vocht infusie nodig hebben.

 

Vaatverwijding

Indien de patiënt 2 graden is opgewarmd of een temperatuur van > 32° C heeft start vaatverwijdende medicatie, bijvoorbeeld: Ketanserin 4 mg/ uur of Nitroglycerine 2 mg/uur en overweeg gebruik van positieve inotropie (dopamine of dobutamine). Maak eventueel gebruik van CO meting.

 

Sedatie

Sedatie diepte afhankelijk van co-morbiditeit. Bijvoorbeeld bij patiënten met coronair lijden kan hevig rillen ischaemie induceren, dus zonodig dieper sederen.

 

Kweken en antibiotische therapie

 

 • Sputumkweek en bloedkweek afnemen, altijd voor start Antibiotische therapie.
 • Start SDD als patiënt beademd wordt
 • Overweeg te starten met antibiotica IV bij een patiënt met een verminderd bewustzijn en/of bij verdenking op aspiratie of andere infectie.

 


U bevindt zich hier: Home Onderkoeling en verdrinking