Traumaprotocol

Neus fractuur

 

Algemeen  

De neus is bij trauma kwetsbaar, omdat het uitsteekt vanuit de rest van het aangezicht.

Het os nasale, het benige deel van de neus, bestaat uit twee delen. Dit benige deel gaat over in het kraakbenige neusseptum.

Het septum wordt beiderzijds geflankeerd door een lateraal kraakbenig plaatje, welke de vorm geeft aan de neusvleugels.

De neuspunt wordt gevormd door het kraakbene crus, welke de columella, de afscheiding tussen beide neusgaten, vorm geeft.

Een fractuur van de neus kan worden onderscheiden is een solitaire neusfractuur, of een fractuur van de neus in het kader van uitgebreider aangezichtsletsel.

Epistaxis treedt vaak op t.g.v. een slijmvliesscheur. Overweeg tamponade in overleg met de KNO-arts. 

Onderzoek

  • Stand van de neus t.o.v. normaal.
  • Neusseptumhematoom.
  • Aanwijzingen voor bijkomend letsel andere aangezichtsstructuren, zoals Le Fort middengezichtsfracturen, of letsel aan de sinus etmoidalis, traanbuis, dura mater of TBI. 
  • Geen r√∂ntgendiagnostiek, tenzij bijkomend letsel wordt verwacht.
714 Bone of Nasal Cavity

Solitaire neusfractuur

Een solitaire neusfractuur kan binnen 7 dagen poliklinisch worden gereponeerd.  Zowel een neusfractuur, als een forse contusie van de neus dienen binnen een week gezien te worden door de KNO-arts. 

 

Neusseptumhematoom 

Het neustussenschot is van kraakbeen en is druk -en infectiegevoelig. Een bloeduitstorting, doorgaans tussen het mucoperichondrium en het kraakbeen, kan binnen enkele dagen leiden tot necrose en of infectie, met weefselverlies tot gevolg.

Behandeling

  • Ontlasten van de bloeduitstorting; in principe zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24h.
  • Tamponade van de neus.
  • Eventueel antibiotische profylaxe.

 neusseptum hematoom

Bron: https://keelneusoor.com/neus/ziektebeelden/septumhematoom/

Neusfractuur in kader van naso-orbito-etmoidale-frontale fracturen (Zie: Le Fort II en III)

Bij aanwijzingen voor bijkomend letsel van andere aangezichtsstructuren dient aanvullende beoordeling, diagnostiek en behandeling daarop gericht te zijn.  

LeFort1e LeFort2bLeFort3b

 

 

U bevindt zich hier: Home Hoofd Aangezichtsfracturen hoofd Neus fractuur