Traumaprotocol

Onderkaak fractuur

terug naar aangezichtsfracturen

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:
Fracturen van de onderkaak kunnen enkelzijdig, dubbelzijdig en in allerlei combinaties voorkomen en worden ingedeeld naar hun anatomische lokalisaties.  mand3
Fractuur van corpus en angulus mandibulae  
Mogelijke symptomen: asymmetrie, slikklachten, pijn bij bewegen onderkaak, beperkte mondopening, hematoom mondbodem en/of omslagplooi, gestoorde occlusie, diasteem in tandboog, abnormale beweeglijkheid mandibula delen, eventueel palpabele steps, stoornis sensibiliteit n. alveolaris inferior (dove kin en onderlip).

 Rontgenonderzoek: Eisler, OPG, VA-mandibula, occlusale opname

mand1

Fractuur van processus condylaris  
De processus condylaris wordt onderverdeeld in het collum mandibulae en het caput madibulae. De fractuur van het collum mandibulae is de meest voorkomende fractuur van de onderkaak en wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een indirect trauma dat aangrijpt op het corpus mandibulae.
Mogelijke symptomen: beperkte mondopening, scheef openen van de mond met deviatie naar de gefractureerde zijde, beperkte of geen begweeglijkheid van het kaakkopje (vingers in beide oren en mandibula laten transleren), pijn voor het oor, gestoorde occlusie en eventueel ruptuur uitwendige gehoorgang (bloed).

Rontgenonderzoek: Eisler, OPG, opname volgens Towne.
NB: geen kaakgewrichtsfoto’s.
Fractuur van het caput mandibulae
Het betreft een fractuur van het caput mandibulae die binnen het kapsel van het kaakgewricht is gelokaliseerd. De klinische symtomen kunnen lijken op die van een contusie van het kaakgewricht. Rontgenologisch is de fractuur niet altijd waarneembaar.
Mogelijke symptomen: trimus, pijn bij openen, asymmetrie ( verschuiving van de mediaanlijn naar de gefractureeerde zijde), preauriculaire drukpijn, crepitatie, bewegingsbeperking, occlusiestoornis.

Rontgenonderzoek: OPT, geen kaakgewrichtfoto’s.

mand2

U bevindt zich hier: Home Hoofd Aangezichtsfracturen hoofd Onderkaak fractuur