Traumaprotocol

 Middengezichtsfractuur (Le Fort I, II of III fracturen):

terug naar aangezichtsfracturen

Het onderscheid van Le Fort fracturen is van therapeutisch belang in verband met de wijze van behandeling. Het herkennen van een middengezichts- of bovenkaakfractuur is vooral van belang.

 Le Fort-I-fractuur

Het betreft een horizontaal verlopende fractuur van de bovenkaak, waarbij het breukvlak boven de wortelpunten van de gebitselementen, over de neusbodem, het onderste deel van de kaakholten en het caudale deel van de linker en rechter processus pterygoideus verloopt.

 Rontgenonderzoek: symmetrische neusbijholteopname volgens Waters of Lilienfeld (Tschebull), laterale schedel, CT-onderzoek met driedimensionale reconstructie is het meest geschikt. 

lefort1

 Le Fort-II-fractuur
Het betreft een fractuur van de nasomaxillaire complex die een piramidevorm heeft (piramidefractuur). De fractuur verloopt door de sutura nasofrontalis, beiderzijds door het traanbeen, het mediale deel van de orbitabodem, margo infraorbitalis (meestal door het foramen infraorbitale), de laterale wanden van de kaaktholten en halverwege door de processus pterygoideus. Er is dus sprake van een fractuur van de bovenkaak en de neus.  lefort2
 Le Fort-III-fractuur
Bij deze fractuur is sprake van een volledige scheiding van het aangezichtsskelet (neus, beide jukbeenderen en bovenkaak) en de schedelbasis. De fractuur verloopt door de sutura nasofrontalis, die mediane, caudale en laterale orbitawanden, de sutura zygomaticofrontalis, de arcus zygomaticus en de basis van de processus pterygoideus. Er is dus sprake van een fractuur van de bovenkaak, de neus, de orbitae en de jukbeenderen.

Mogelijke symptomen: mobiliteit van het maxilla/naso-orbitomaxillaire comples t.o.v. schedel (bimanueel checken: 2 vingers van een hand tpv glabella/paranasale gebied en 2 vingers andere hand omvatten de processus alveolaris van het bovenfont), oncclusiestoornis, bewegingsbeperking mandibula, monocle/subconjunctivaal hematoom, uitval sensibiliteit n. infraorbitalis, epitaxis, diplopie, dubbelbeelden, enophthalmus, hematosinus, liquorroe, botsteps palpabel glabella, margo infraoribitalis, laterale orbitaranden en crista zygomatico-alveolaris.

 lefort3
U bevindt zich hier: Home Hoofd hoofd Middengezichtsfractuur