Traumaprotocol

Vinger fractuur

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:

Onderzoek:
- Aard trauma
- kijk of de gelaedeerde vinger geroteerd staat
- Begeleidend letsel?

Test:
- sensibiliteit
- motoriek (indien mogelijk)
- arteriële circulatie

Xft.’s: - midden- en eindphalanx: 
                   VA en dwars
          - grondphalanx: 
                    VA en ¾

Alleen bij twijfel zuivere dwarse Xft.


Behandeling

A.     Distale Phalanx

1. Snel actief oefenen

vinger1234   vinger3

1,2 en 3 vaak kneusletsel met wonden 
    top zonodig “ modelleren” 
           Bij ernstige kneuzing: ± 1 week volaire spalk  
           
  3 : evt temporaire fixatie met K-draad of naald

           avulsie fractuur dorsaal = Mallet vinger
           zie ook protocol: “Mallet finger
 
 
 
 

2.   Repositie en spalken: 
                                 - epiphysiolysis (Sater II)
                                 - vaak t.g.v. “vinger tussen de deur”
                                             - vaak proximale nagel geluxeerd 
                                               (zie bijzonderheden)

3.   Operatief

avulsiefractuur volair

Bijzonderheden distale phalanx groep 1,2,3

1. Subunguaal hematoom?:
       ontlasten, met verhitte paperclip gaatje in de nagel branden
of boren met mesje 11

2. Nagel los?:
        Volwassene: - prox. stuk afknippen 
                           - nagelbed inspectie 
                           - evt. wond verzorgen 

       Kind:    - reponeren
                  - vasthechten (1x)

3. Bot blootliggen?:
       klein fragmentje: evt. excideren

1 – 2 weken

vingerbuddy
 

mallet2
Stack spalk

4 – 6 weken, kies bijpassende spalk, er zijn 5 maten
 
 
 
 
 

- “Oberst” anesthesie
- Volaire gipsspalk 1 week
- Vinger ernaast mee immobiliseren
- erna Buddytape (1 – 2 weken) 
- Xft. na repositie
- Als het na 1x niet lukt overleg met Chirurg
 
 
 
 
 
 

altijd overleg met Chirurg  (verwijzen naar plastische chirurgie?)
 

- evt. tijdelijk “volaire alu-spalk” 

 

B.      Midden- en Proximale phalanx

1. Snel actief oefenen:

 11 t/m 18, 22, 29, 31 en 33
“Buddytape” 


2. Repositie + spalken

19 t/m 21, 23 t/m 25 en 32 t/m 34 2.
               Bijzonderheden:
a. 19, 23, 24 en 34 ( en evt. 33)

              b.   20, dwars, convex naar volair
c. 21, dwars convex naar dorsaal
d. 25, dwars proximaal in 
proximale phalanx
e. 27 en 32  indien stabiel na repositie
 
 
Type III a.volair plaatletsel (t.g.v.hyperextensie trauma)

3. Operatief:

26, 27, 28, 30 en 32  (instabiel)

       Evt. 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24 
              en 25 

a. 26, 28 en 30


b. 27 en 32 indien instabiel na repositie 

volaire plaatletsel
(t.g.v. hyperextensie trauma)
c. Als 1 of 2 niet lukt
                -   blijvende knik of rotatieafwijking
                -   trap in gewricht

                Bijv.:12,13,15 en 23: minischroefje
                        16,20,21,24 en 25: K-draad 
Zie A. 1        Max. 3 weken “Buddytape”

 

 

 

 

 

 

 

- “Oberst” anesthesie
- Xft. ná repositie
- als het na 1x niet lukt: overleg met C of O

- volaire spalk 1 week/ “Buddytape” 2 wk.
- vaak 1 of 2 vingers ernaast meespalken

 

 

- circulair gips + alu-spalk 10 dagen/ “Buddytape” 10 dagen
- repositie moet goed zijn, anders flexorpees beschadiging

 

 

 

- dorsale gipsspalk 10 dagen/ “Buddytape” 10 dagen
- zeldzaam+ 

 

 

 

 

- volaire gipsspalk 2 – 3 wk./ “Buddytape” 3 weken
- meestal oudere patiënt 
 

 

 

letsel van de volaire plaat

- eerste week statische spalk, daarna dynamisch dorsaal blokkerende spalk in 30° gedurende 4 – 6 weken én snel actief oefenen
 

 

 

 

Altijd overleg met Chirurg
- verwijzen naar plastische chirurgie?
- Brief, verwijskaart
- Evt. tijdelijke Alu-spalk

 

 

hand3

 


 

Nabehandeling

-     Verhoogde mitella
-     Xft.’s maken om consolidatie te beoordelen is zinloos 

Controleschema p.k.

Zie bovenstaand schema

De meeste vingerfracturen consolideren snel zónder callusvorming
 
 

Ga af op klinische consolidatie

 

 

 

 

 


U bevindt zich hier: Home Hand Vinger fractuur