Traumaprotocol

Pols en Onderarm fractuur bij kinderen

Beoordeling onderarm -en polsletsel

Anatomie

Mechanisme

Meestal direct of axiaal inwerkende kracht

Kliniek

Pijn, zwelling, verminderde functie en mogelijk afwijkende stand

Diagnostiek

X-pols / onderarm / elleboog op basis van kliniek, lateraal en AP. 

Algemeen

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de groeischijven.

Tekening onderarm 2

Bowing - Incomplete fractuur met slechts buiging van het

bot, zonder cortexonderbreking c.q. fractuur 

Torus - Incomplete fractuur waarbij een bobbel / buckle

ontstaan aan één zijde van de cortex aan de concave zijde

Greenstick - Incomplete fractuur met cortex onderbreking

aan de convexe zijde van het bot

Compleet - Cortex is aan beide zijden doorbroken 

 

Bij beoordeling van fracturen van de onderarm zijn er een

drietal combinaties van letsels die aandacht verdienen:

 

Essex-Loprestifractuur: Hierbij is er sprake van een

comminutieve fractuur van de radiuskop in combinatie

met een dislocatie van het distale radio-ulnaire (DRU)

gewricht (verscheuring van het membrana interossea

antebrachii). Deze fractuur is relatief zeldzaam en is het

gevolg van een Fall On Outstretched Hand,

FOOSH-trauma.

Monteggiafractuur: Hierbij is er sprake van een dislocatie

van de radiuskop en een fractuur van de proximale ulna.

Monteggiafracturen kunnen worden geclassificeerd volgens

de classificatie volgens Bado.

Galeazzifractuur: Hierbij is er sprake van een fractuur

van radiusschacht in combinatie met een luxatie van de ulna

uit het DRU-gewricht. 

Zie hoofdstuk: onderarmfractuur. 

Behandeling  Achtergrond

Radiushalsfractuur

Zie ook hoofdstuk: radiuskop fractuur.

Bij kinderen betreft het bij radiushalsfracturen bijna altijd Salter I of II fractuur.

Behandeling conservatief 

--> Geef bij angulatie tot 30 graden in principe een bovenarmgips in 90 graden flexie, voor 1-3 weken. Nadien actief oefenen, z.n. met fysiotherapie. 

Bij weinig angulatie / dislocatie en weinig pijn / beperking, kan even zo als bij volwassenen volstaan worden met een drukverband. 

Controle conservatief beleid

Na 6 weken met X-foto voor beoordeling remodeling.  

Operatief --> Overweeg repositie met of zonder fixatie van de radiushals bij angulatie groter dan 30 graden.

Allereerst gesloten repositie door van lateraal af druk uit te oefenen; hierbij kan eventueel een dikke K-draad gebruikt worden (of vergelijkbaar instrument) om percutaan druk uit te oefenen op de radius kop.

Overweeg daadwerkelijke osteosynthese bij sterke angulatie van de radiushals waarbij repositie met vinger of K-draad niet lukt; dan bij voorkeur Elastic Nail (ESIN) in de radius vanaf distaal.

Beperk open repositie tot gevallen met irreponibele dislocatie. Open repositie en/ of ernstige dislocatie geven een verhoogde kans op avasculaire necrose van radiuskop.

Controle operatief beleid

Na 6 tot 8 weken op functie en overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (bij beperkte pro-/supinatie), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind.

 


Monteggia fractuur bij kinderen

Behandeling

Repositie bij voorkeur op OK onder doorlichting; de radiuskop moet anatomisch en stabiel gereponeerd zijn in congruentie met het capitellum. Hiervoor zal de stand van de ulna weer goed moeten zijn.

Indien de stand na repositie anatomisch is, kunnen kinderen < 6 jaar conservatief uitbehandeld worden middels bovenarmgips in 90 - 100 graden flexie gedurende circa 4 weken.

Laagdrempelig (en zeker bij het kind >6 jaar) osteosynthese, middels K-draad of Elastic Nail vanaf proximaal of een plaat. Nadien bovenarmgips met de radiuskop in goede stand gedurende 4 weken.

Controle monteggiafractuur

 • Na 7 tot 10 dagen na de repositie (en eventuele fixatie) X-foto 
 • Na 4 weken gipsverwijderen en X-foto

Overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (laagdrempelig (kinder)fysiotherapie opstarten bij beperkte pro-/supinatie van de pols), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind.

 


Galeazzi fractuur bij kinderen

Behandeling

Repositie bij voorkeur op OK onder doorlichting; De radius moet weer een goede stand hebben en de ulna moet weer in lijn staan met de carpus, met een congruent DRU-gewricht.

Overweeg sterk om na repositie van de Galeazzifractuur een fixatie te doen van de radius met een K-draad,
Elastic Nail of met een plaat.

Controleer op de OK na de procedure of passief proneren en supineren weer mogelijk is. Transfixatie van de ulna aan de radius met een dwarse K-draad om zo het DRU-gewricht te zekeren moet beschouwd worden als salvageprocedure.

Gipsbehandeling gedurende 4 tot 6 weken.

Controle galeazzifractuur

 • Na 7 tot 10 dagen na de repositie (en eventuele fixatie) X-foto 
 • Na 4 weken gipsverwijderen en X-foto

Overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (onder andere bij beperkte pro-/supinatie van de pols of zenuwletsel), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind.

 


Onderarm - midschacht / Antebrachii 

Bij kinderen vaak incomplete en greenstick fracturen.

Behandeling conservatief

 • Angulatie < 15 graden onder de 10 jaar
 • Angulatie < 10 graden boven de 10 jaar
 • Bowing, torus of greenstick

Betreft het een torus of greenstick met weinig angulatie en weinig pijn dan kan bij uitzondering een drukverband overwogen worden, maar in principe is de behandeling gipsimmobilisatie. 

Behandel kinderen met een (complete) midschacht onderarmfractuur zonder dislocatie conservatief met gips, waarbij twee - drie weken bovenarmgips gevolgd door twee - drie weken onderarmgips de voorkeur heeft.

Reponeer bij angulatie o.b.v. leeftijdcriteria (zie boven) of bij dislocatie leidend tot volledig verlies van botcontact. Buig de cortex bij een greenstick dóór, anders treedt na 1-2 weken vaak secundaire dislocatie op (terugveren naar oorspronkelijke fractuurpositie). Na repositie áltijd bovenarmsgips, zoals boven beschreven. 

Stabiliteit: Test de stabiliteit van de repositie door passief de arm te proneren en te supineren; als de stand goed blijft, is de repositie stabiel.

Controle conservatief beleid

 • Na 1 week met X-foto
 • Na 3 weken met X-foto en gipswissel naar onderarmsgips
 • Na 6 weken met X-foto, gips af en start oefenen. 

Behandeling operatief

 • Rotatie afwijkingen
 • Gecompliceerde en/of open fracturen
 • Interpositie
 • Secundaire dislocatie
 • Instabiliteit na repostie

De voorkeur heeft intramedullaire fixatie van radius en ulna met behulp van Elastic Nails (TEN of Nancy). 

Geef zo nodig aanvullend gips gedurende twee weken als pijnstilling na osteosynthese middels ESIN.

Fixeren van slechts de radius of de ulna met één enkele Elastic Nail is een mogelijk alternatief, indien het andere bot daarbij een goede stand heeft en aanvullend 3 weken gips gegeven wordt.

Controle operatief beleid

Na 1 week met X-foto in gips

Na 2 weken met gipsverwijderen (indien gips), hechtingen verwijderen en onbelast oefenen

Na 6-8 weken met X-foto en functiecontrole

De Elastic nails worden bij voorkeur na ca 6 maanden verwijderd.

AlgemeenAdviseer bij kinderen een sportverbod tot 3 maanden na het ongeval na de behandeling van een midschacht onderarmfractuur in verband met de grote kans op een re-fractuur (met name bij kinderen >10 jaar).

 


Distale radiusfractuur

Behandeling

Niet-geanguleerde torus fractuur --> in principe 1 week onderarmsgips. Bij weinig klachten ter overweging een drukverband.

Niet-geanguleerde greenstick fractuur --> 2 weken onderamrsgips.

Niet-gedisloceerde (complete) distale radiusfracturen --> onderarmgips gedurende twee tot vier weken.

Reponeer gedisloceerde of geanguleerde distale radiusfracturen op indicatie:

 • 0-5 jaar: > 25 graden angulatie
 • 5-10 jaar: > 15 graden angulatie
 • > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie
 • Dislocatie met < 50% botcontact

Na repositie onderarmgips gedurende vier weken.

Kies bij instabiliteit van de distale radiusfractuur na repositie of bij secundaire re-dislocatie laagdrempelig voor fixatie van de radius met percutaan ingebrachte K-draden.

Reponeer een epifysiolyse/ epyfysairfractuur van de distale radius niet meer opnieuw na 10 dagen, maar accepteer dan de eventuele nieuw ontstane dislocatie.

Controle distale radiusfractuur bij kinderen

 • Torusfractuur ná 1 week gips af
 • Greenstick ná 2 weken gips af
 • Na 7-10 dagen X-foto
 • Na 2-4 weken gips af en X-foto
 • Na 6 weken functie controle 

 


Distale antebrachii

Behandeling

Niet-gedisloceerde distale antebrachiumfracturen --> onderarmgips gedurende twee tot vier weken.

Reponeer een te veel geanguleerde of gedisloceerde distale onderarmfractuur op indicatie:

 • 0-5 jaar: > 25 graden angulatie van de radius
 • 5-10 jaar: > 15 graden angulatie van de radius
 • > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie van de radius
 • Dislocatie met < 50% botcontact van de radius

Fixeer na repositie op OK bij voorkeur de distale radius met percutane K-draden en breng een onderarmgips aan, voor 4 weken.

De fixatie zal secondaire dislocatie van de radius voorkomen, en zo een ongewenste tweede ingreep.

Houdt rekening met een grote kans op re-dislocatie van de radius als de gedisloceerde of sterk geanguleerde distale onderarmfractuur bij het kind primair behandeld wordt met repositie en gips alleen. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor de fracturen die op de SEH gereponeerd zijn.

Controle distale antebrachii bij kinderen

 • Na 7-10 dagen X-foto
 • Na repositie revisie na 5 -7 dagen met X-foto 
 • Na 2-4 weken gips af en eventueel K-draden verwijderen
 • Na 6 weken functie controle 

Overweeg (kinder)fysiotherapie na een polsfractuur als 2 weken na het verwijderen van gips de functie van de pols niet op gang komt of als er sprake is van een afwijkend beloop, bewegingsangst of beperkingen in activiteiten/participatie van het kind.

Controleer bij ernstige standsafwijking van de radius na de primaire behandeling langdurig na. Remodellering treedt vaak op maar persisterend functieverlies is mogelijk. 

 radiuskopje1

Fig. 1. Radiushalsfractuur met dislocatie. Foto verkregen

met toestemming.

 

 

 

 

Volgens de AO-classificatie kunnen onderarmfracturen verdeeld worden als:

22-A1 Dwarse fractuur van de ulna, radius intact

22-A2 Dwarse fractuur van de radius, ulna intact

22-A3 Dwarse fractuur van zowel de ulna als de radius

22-B1 Comminutieve fractuur van de ulna, radius intact

22-B2 Comminutieve fractuur van de radius, ulna intact

22-B3 Comminutieve fractuur van zowel de ulna als de radius

22-C1 Complexe fractuur ulna complexe fractuur, radius

simpele fractuur

22-C2 Complexe fractuur radius complexe fractuur, ulna

simpele fractuur

22-C3 Complexe fractuur van zowel de ulna als de radius

 

 

 

 

Torus fractuur radius 

Fig 2. Torusfractuur distale radius. Foto met toestemming verkregen.

 

 

 

 

Greenstick antebrachii
Fig. 3. Greenstick distale radius, torus distale ulna.

Foto met toestemming verkregen.

 

 

 Antebrachii met dislocatie en operatie 2

Fig. 4. Antebrachii met dislocatie en elastic nails. 

Foto verkregen met toestemming.

 

 

 

 

 

 

 

   
U bevindt zich hier: Home Bovenste extremiteit pols en onderarmfractuur bij kinderen